Általános utazási, jelentkezési és részvételi feltételek – ÁSZF

Ezek az általános utazási és részvételi feltételek egy szerződéses megállapodást képeznek a motoros túraszervező Motorral Európában (szervező) és a túrára jelentkező között (résztvevő). Ezen megállapodás elfogadása nélkül nem áll módunkban érvényes jelentkezést (foglalást) befogadni. A feltételek elfogadása után a leírtak kötelező jelleggel betartandóak mind a túraszervező, mind pedig a résztvevő részéről!

 1. Jelentkezés a túrára:
 • A meghirdetett túrára elektronikus úton a www.motorraleuropaban.hu internetes oldalon, az adott túra jelentkezési lapjának kitöltésével lehet jelentkezni.
 • A résztvevő valós (hiteles) adataival köteles jelentkezni a túrára, ellenkező esetben a valótlan adatok megadása esetén a túraszervező semmisnek tekinti a jelentkezést.
 • A sikeres jelentkezésről a szervező egy visszaigazoló email üzenetet küld a jelentkezéskor megadott email címre. Ez az üzenet tartalmazza a jelentkezéskor megadott adatokat.
 1. A túrán való részvétel:
 • A résztvevő a túrán saját felelősségére vesz részt. A résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák, büntetések miatt a túraszervező/vezető felelősséget nem vállal.
 • A túrán a résztvevőnek kipihenten, egészségesen (betegségtől, sérülésektől mentesen) kell részt vennie. Amennyiben a résztvevő fáradtan vagy betegen vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A motor mellyel részt kíván venni mindig kifogástalan állapotban, kell, hogy legyen – gumik, lánc, lámpák, rendszám, stb.
 • A résztvevő járműve (motorkerékpár) mellyel részt vesz a túrán megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie, rendelkeznie kell érvényes forgalmi engedéllyel és műszaki vizsgával valamint biztosításos zöldkártyával. Ezek hiányából adódó problémákért a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő a túrán megfelelő védő felszerelésben (protektoros kabát és nadrág, boka védelemmel ellátott lábbeli, Európai normáknak megfelelő bukósisak) vesz részt. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák miatt a túraszervező/ túravezető felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő az utazáshoz szükséges érvényes okmányokkal – útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély, forgalmi engedély, KGFB biztosítás – vesz részt a túrán. Ezek hiányából adódó bírság és probléma miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő saját felelőssége utas és baleset biztosítás megkötése a túrára. Ennek hiányából adódó költségek és probléma miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő a túraszervező által megjelölt találkozási pontra egyénileg érkezik meg. Lehetőségek szerint a megjelölt időpontig. Amennyiben a résztvevő késik úgy azt köteles a túraszervező által megjelölt elérhetőségein értesíteni legkésőbb az indulásra megjelölt időpontig (óra és perc). A nem jelentett késésből adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő garantálja, hogy a napi szakaszok teljesítése közben alkoholt és tudatmódosító szert nem fogyaszt, illetve a napi szakasz megkezdésekor nem áll alkohol és tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt. Amennyiben a résztvevőről bármelyik előzőleg említett állapot megállapítást nyer, a túraszervező azonnal kizárja a túráról a résztvevőt. A túrszervező alkoholos és tudatmódosító szeres befolyásoltságból származó problémákért, büntetésekért felelősséget nem vállal.
 • A résztvevőre a túra során érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért és az abból adódó bírságokért és problémákért a túravezető felelősséget nem vállal.
 • Ha egy résztvevő, akár motorozás közben veszélyezteti a csapatot, a csapat egy tagját, viselkedésével megszegi az általános normákat, figyelmeztetés után a túravezető kizárhatja a túráról. Természetesen a foglalt szállásokat igénybe tudja venni és a túravezető segítséget is ad az útvonal, térkép, látnivalók tekintetében.
 1. A túra részvételi díjának megfizetése:
 • A résztvevő a jelentkezési határidő lejártakor a jelentkezéskor megadott email címre írásban megkapja a túraszervezőtől részvételi díjának fizetési instrukciókat.
 • A résztvevő a részvételi díjat a fizetési instrukciókban megjelölt határidőig köteles befizetni/átutalni.
 • A túraszervező rendelkezhet úgy, hogy egyes túrák esetében a jelentkezéskor a résztvevőtől előleget kér a túra díjból. Ennek mértéke a részvételi díj max. 50% lehet. Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsulna a túraszervezőnek kötelessége visszafizetni az előleget résztvevő számára, a tervezett indulási időpontot követő 7 munkanapon belül.
 1. Szolgáltatások és árak:
 • A túra részvételi díja és az abban foglalt szolgáltatások fel vannak tüntetve a túraszervező internetes oldalán.
 • A résztvevő a túra részvételi díját és az abba foglalt szolgáltatásokat a túrára történő jelentkezéssel automatikusan elfogadja.
 • Az alap részvételi díj egy résztvevőre vonatkozik
 • Jelentkezéssel egyidejűleg résztvevő köteles bejelentenie, amennyiben egyszemélyes szobahasználatot kér, és amelyet túraszervező biztosítani igyekszik – függően a szállásadónál fennálló lehetőségekre – amelyre azonban túraszervező garanciát nem vállal. Ennek igénybevételéhez pótdíjat (felárat) kell fizetni az alap részvételi díjon felül.
 • Sok esetekben az egyszemélyes szobahasználat (egyágyas) a túra alkalmával érintett szállodáknál korlátozva van. Ezért a túraszervező nem minden esetben tudja biztosítani a résztvevő számára az egyszemélyes elhelyezést. Ebben az esetben amennyiben a résztvevő már befizette annak pótdíját (felár) a túraszervező által visszafizetésre kerül, illetve nem kerül megfizettetésre.
 • Minden olyan szolgáltatás, amit a részvételi díj nem tartalmaz, a részvételi díjon felül meg kell fizetnie a túraszervezőnek.
 • Egyes túrák részvételi díja tartalmaz olyan szolgáltatásokat melyek igénybevételétől a résztvevő a jelentkezés alkalmával elállhat – repülőjegy, kompjegy, szállítási szolgáltatások, vonatjegy. Ebben az esetben a túraszervező részvételi díjat csökkenti a nem igényelt szolgáltatás(ok) díjával, és ezen csökkentet összegű részvételi díjat köteles csak résztvevő megfizetni részére.
 • Felmerülhet olyan helyzet, hogy a túraszervező a megjelentetett útvonalat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a résztvevő részére a túraszervező köteles ugyan azt a minőségű szolgáltatást nyújtani, mint amit eredetileg meghirdetett. Ezért plusz szervezési többletdíjakat nem róhat ki a résztvevőnek, de a kapcsolódó szolgáltatások többletköltségét ( pl: átfoglalás) köteles a túra indulásának napjáig megfizetni.
 1. Lemondási feltételek:
 • A résztvevő legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig bezárólag, írásban, díjmentesen – lemondási díj nélkül – bármikor lemondhatja a túrán való részvételt. Ebben az esetben a túraszervező nem számíthat fel a résztvevő részére lemondási díjat.
 • A résztvevő a túra jelentkezési határidejének lejárta után csak lemondási díjfizetés ellenében mondhatja le a részvételt. A lemondási díjak a következőek szerint alakulnak:
 • Jelentkezési határidő után és a túra indulásától számított 14 napig bezárólag, a részvételi díj 50% kerül felszámításra lemondási díjként
 • Amennyiben a résztvevő részéről lemondó nyilatkozat a jelentkezési határidő lejártát követően, vagy egyáltalában nem érkezik, abban az esetben a túraszervező a részvételi díj 100% -át számítja fel a résztvevő irányába, és jogosult ezen összegre, illetve a lemondás elmulasztásából eredő kárai megtérítése iránt eljárást indítani.
 • A lemondási díjat a túraszervező a résztvevő által befizetett részvételi díjból köteles levonni. Amennyiben van fennmaradó összeg akkor azt a túraszervező a résztvevő költségére köteles teljesítés módja szerint visszajuttatni 14 munkanapon belül.
 • Amennyiben a résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, de a jelentkezési határidő után mondja le a túrát, a túraszervező lemondási díj megfizetésére szólítja fel a résztvevőt. A résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy befizesse a lemondási díjat.
 • Amennyiben a résztvevő a túraszervező által kiküldött lemondási díjat nem fizeti meg, abban az esetben a túraszervező jogi úton követelheti annak megfizetését a résztvevőtől
 • Amennyiben a résztvevő megjelenik a túra kezdő állomásán, de ott úgy dönt, mégsem vesz részt, ebben az esetben a túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a résztvevő irányába.
 1. A túra meghiúsulása, a túraszervező lemondási feltételei
 • Amennyiben a túrara jelentkezett résztvevők száma a jelentkezési határidőig nem éri el a túra leírásban szereplő minimum létszámot, a túraszervezőnek nem áll módjában megrendezni a motoros túrát. Ebben az esetben minden résztvevőt értesítenie kell a túraszervezőnek a jelentkezési határidő lejártakor.
 • A túraszervező a jelentkezési határidő lejártát követően 48 órán belül köteles írásban lemondani a túrát az összes résztvevőnél, amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül
 • A túraszervező lemondhatja a túrát közvetlenül indulás előtt is amennyiben az érintett útvonalon váratlan a túra biztonságos lefolyását gátló esemény alakult ki – szélsőséges időjárás, árvíz, földrengés, háború, vis maior, stb. Ebben az esetben a túraszervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túra lebonyolítására.
 • Amennyiben a túraszervező a jelentkezési határidő lejártát követő 48 óra és a túra indulása közötti időszakban mondja le a túra megszervezését, köteles a befizetett részvételi díjakat a résztvevők részre visszafizetni vagy a résztvevők választása alapján díjmentesen átfoglalni egy másik túrára.
 • Amennyiben a túraszervező lemondja a túrát a befizetett részvételi díjak visszafizetésén kívül nem köteles semmilyen kártérítés megfizetésére a résztvevő részére és Felek erre vonatkozóan az egymás iránti kártérítési igényüket kölcsönösen kizárják.
 1. Túraszervező:
 • A túraszervező felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások (szállás, programok stb..) teljesítéséért
 • A túraszervező kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel.
 • A túraszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű fölcserélésére rendkívüli esetekben.
 • A túraszervező fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására
 • A túraszervező nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében fölmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
 • A túraszervező felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a résztvevő vagy olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A túraszervező az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani a résztvevőknek.
 • A túraszervező nem vállal felelősséget az túra során elveszített tárgyakért valamint a lopásból eredő károkért sem.
 1. Túravezető:
 • A túraszervező minden általa szervezett túrára saját túravezetőt biztosít. A résztvevők létszámától függően 1-, 2 vagy több túravezető is lehet egy túrán.
 • A túravezető feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a résztvevőket a túra során érintett látnivalókról.
 • A túravezető kötelessége minden nap a napi szakasz előtt ismertetni a résztvevővel az útvonalat, megállókat, látványosságokat
 • A túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet és Ő osztja be a csapaton belüli sorrendet is.
 • A túravezetőnek jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő nem tartja be a közlekedési szabályokat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat
 • A résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.
 1. Résztvevő panaszai:
 • Ha résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a szervezőnek is.
 • A jelzett panaszt a helyszínen a túravezető megpróbálja orvosolni, majd a szervezőnek kötelessége utólagosan kivizsgálnia. Amennyiben a panasz helytálló, a szervező utólagosan kárpótolja a résztvevőt.
 • Amennyiben a résztvevő panasza nem jogos, nem megalapozott és ebből adódóan a szervezőnek, túravezetőnek rossz hírét kelti, a szervező anyagi kártérítést követelhet a résztvevőtől.
 1. Az időjárás:
 • Se a szervező, se a túravezető nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért, a résztvevő ezért semmilyen kártérítést nem követelhet.
 • A szervező a túrák időpontjait úgy próbálja meghatározni, hogy a kellemes túrázáshoz megfelelő körülmények legyenek.
 • Amennyiben a túra során rossz az időjárási körülmény alakul ki, a túravezető alkalmazkodva a körülményekhez változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében.
 1. Biztosítás:
 • a biztosítások (utas, poggyász stb.) megkötése a résztvevő feladata, kivéve, ha ez másként nem szerepel az adott túra kiírásában.
 • a megfelelő biztosítás hiányából adódó károkért, a túravezető, szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. Jogvita rendezése:
 • A felek megállapodnak abban, hogy a vitás ügyeiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén kifejezetten kikötik a túraszervező mindenkori székhelye szerint, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.